UPS

Nepřerušitelný zdroj napájení nebo zdroj nepřerušitelného napájení (UPS = Uninterruptible power supply) je elektrický přístroj nebo součást elektrického přístroje, který poskytuje nouzové napájení, když selže vstupní zdroj nebo síťové napájení. UPS se liší od pomocného nebo nouzového napájecího systému nebo záložního generátoru v tom, že poskytuje téměř okamžitou ochranu před přerušením vstupního napájení tím, že dodává energii uloženou v bateriích, superkondenzátorech nebo setrvačnícíchDoba provozu na baterii u většiny nepřerušitelných zdrojů energie je různá podle kapacity baterie (pouze několik minut až několik hodin), ale postačuje ke spuštění záložního zdroje energie nebo řádnému vypnutí chráněného zařízení. Jedná se o typ kontinuálního napájecího systému připojení.