Slovník pojmů

 

KAPACITA

Kapacita nabíjecí baterie udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie pojmout. Jednotkou je mAh (miliampérhodina). Vyšší kapacita znamená větší rezervu pro vícenásobné nabíjení baterie vašeho zařízení.


VÝSTUPNÍ PROUD

Hodnota výstupního proudu (jednotka ampér) udává maximální trvalý proud, který je baterie schopna dodat. Pro menší zařízení (mobil, navigace) stačí 1 A, pro tablety je to pak většinou hodnota 2,1 A.


VSTUPNÍ PROUD

Hodnota vstupního proudu (jednotka ampér) udává maximální trvalý proud, kterým je baterie schopna se nabíjet. Hodnota je udávána v A.


LED INDIKACE STAVU

Dioda, nebo skupina LED, indikující stav nabití baterie. Indikátorem může být změna barvy diody resp. počet rozsvícených diod.


LCD INDIKACE STAVU

LCD display indikující stav nabití baterie, vybíjecí proud, použití USB, stav nabití a v některých případech i provozní teplotu.


AMPERHODINA

1 Ah je definována jako náboj, který akumulátor či článek dodá do obvodu při konstantním proudu 1 ampér za dobu 1 hodiny.

Odpovídající odvozenou jednotkou SI je coulomb. Platí: 1 Ah = 3600 coulombů.

U drobných článků, jako jsou tužkové baterie, se používá spíše jednotka mAh (miliampérhodina). Platí 1 Ah = 1000 mAh.

Bezdrátové Wireless nabíjejí - QI

Qi (výslovnost: čí, pochází z Čínského výrazu znamenajícího "přírodní energie") je standard pro bezdrátové nabíjení pomocí elektrické indukce vyvinutý sdružením výrobců "Wireless Power Consortium". Systém Qi se skládá z napájecí podložky (zabudované například v nočním stolku) a kompatibilního přenosného zařízení, je schopen přenést elektrickou energii až na vzdálenost 4 cm.

Princip
Systém je založen na elektromagnetické indukci mezi dvěma plošnými cívkami. Systém Qi se skládá ze 2 zařízení. Nabíjecí podložky, do níž je přiveden elektrický proud, a která pomocí cívky vytváří permanentně proměnné magnetické pole a dobíjeného zařízení, ve kterém se pomocí druhé cívky indukuje střídavý elektrický proud dle Faradayova zákona o indukci. Ten je následně usměrněn na stejnosměrný a uložen do baterie v nabíjeném zařízení. Kromě druhé cívky se v dobíjeném zařízení nachází ještě Komunikační a kontrolní centrum, které na základě množství odebraného indukovaného proudu určuje, zda je v dosahu nějaké zařízení a kontroluje stav jeho nabití. V praxi to znamená, že pokud je přístroj nabitý, nebo k nabíječce není nic připojeno, systém to rozpozná a sníží svůj výkon na minimum, aby ušetřil elektrickou energii.

Účinnost
Bezdrátové nabíječky standardu Qi nabízejí srovnatelnou účinnost s klasickými drátovými, avšak na rozdíl od klasické nabíječky dosahují v režimu Stand-by (když žádné zařízení není nabíjeno) příkonu pouhých 0,0001 W oproti 0,12 W u klasické nabíječky o výkonu 5W a účinnosti 72%.

AC

Střídavý proud, též AC (Alternating Current), symbol ∿, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění[1], na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (Direct Current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

DC

Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC (anglicky direct current), je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

LiFePO4

Fosforečnan lithnoželezitý je chemická sloučenina LiFePO₄ nebo zkráceně "LFP". LFP má výborné elektrochemické vlastnosti, nízký odpor a je jedním z nejbezpečnějších a nejstabilnějších katodových materiálů pro lithium-iontové baterie.