vstupní proud

Hodnota vstupního proudu (jednotka ampér) udává maximální trvalý proud, kterým je baterie schopna se nabíjet. Hodnota je udávána v A, nebo mAh.